TEVÉKENYSÉGEK


Kiemelt tervezési tevékenységek

Vízellátó hálózatok

Szennyvízelvezetés

Csapadékvíz elvezetés

Vízfolyások rendezése

Víztisztítási technológiák

Víz- és mélyépítési műtárgyak


 

Cégünk az alábbi tevékenységeket végzi:

- vízellátó hálózatok tervezése

- víztisztítási technológiák tervezése

- szennyvízcsatorna hálózatok tervezése

- belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés tervezése

- sík- és dombvidéki vízrendezés tervezése

- víz- és mélyépítési műtárgyak tervezése

- vízkárelhárítási tervek készítése

- komplex közmű rekonstrukciók generáltervezése

- épületek közműkapcsolatainak megtervezése

- víz- és szennyvíz házibekötések tervezése

 

 

 

 

Mérnöki szolgáltatásaink:

- elvi vízjogi engedélyezési tervek készítése és közreműködés az engedélyezési eljárásban

- vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése és közreműködés az engedélyezési eljárásban

- tender és kiviteli tervek készítése

- megvalósulási tervek készítése

- komplex generáltervezői feladatok ellátása

- pályázatok készítésében való közreműködés

- tervezői művezetés

- műszaki tanácsadás