Paks, csapadékvíz főgyűjtő csatorna


Paks város területéről lefolyó csapadékvizek befogadója a Duna-folyam. A vízgyűjtő terület 7 belső öblözetre tagozódik. Az öblözetekből általában egy főgyűjtő (de némelyikből több mellékgyűjtő is) torkollik a Dunába. A legnagyobb vízgyűjtőterülettel rendelkező Páli-árok tekinthető a város csapadékvíz főgyűjtőjének.

A vízgyűjtőterület egy részének fokozatos beépülése a lefolyási viszonyokat megváltoztatta, és már az 1980-as évek elején észlelhető volt, hogy a Páli-árok zárt szakaszának keresztmetszete a szükségesnél kisebb. Nagyobb záporok esetén a meglevő főgyűjtőbe torkolló oldalcsatornákban a víz visszatorlódik és a mélyfekvésü területeken elöntéseket okoz.

A város csapadékvíz elvezetésére vonatkozó átfogó tanulmánytervek foglalkoztak ezzel a problémával, és megoldásként a vízgyűjtő terület megosztását javasolták oly módon, hogy a megépült zárt szakasz tehermentesítésére egy új főgyűjtő kiépítését irányozták elő.

A tervezett tehermentesítő csatorna megvalósításának célja az, hogy a Páli-árok vízgyűjtőjének nagyobb részéről a csapadékvizek közvetlenül a Dunába kerüljenek bevezetésre, míg a meglévő csatornát, a tehermentesítő csatorna megépülte után, a vízgyűjtőterület kisebb része terhelje megszüntetve ezzel annak időnkénti túlterhelését.

A tervezett létesítmény az alábbi fő elemekből áll:

  • Gravitációs csatorna, nyílt munkaárokban építve
  • Gravitációs csatorna átfúrásos-átsajtolásos technológiával elhelyezve
  • Kitorkolló fej, a hozzá tartozó medervédelemmel
  • Kettős elzárású csőzsilip
  • Ülepítő, hordalékfogó műtárgy
  • Átemelő szivattyúk
  • Szivattyúk nyomóvezetéke
  • Összekötő műtárgy
  • Tisztító és észlelő aknák

A tehermentesítő főgyűjtő csatorna engedélyezési és kiviteli terveit 2014-ben készítettük, melyet a Geotechnika’84 Kft. kivitelezett.