Báta, belterületi vízrendezés


 

Báta, észak-nyugati községrész belterületi csapadékvíz hálózat kiépítés engedélyezési és kiviteli tervét 2014-ben készítettük, melyet a Bau Team Kft. kivitelezett. A településrész mélyfekvésű  területének csapadékvíz elvezetése megoldatlan volt. A tervezett vízelvezetés a meglévő, rendezetlen földmedrű árkok megfelelő lejtéssel kialakított, burkolt árokhálózattá történő átalakítását tartalmazta. Az utcai árkok előregyártott mederelem burkolattal készültek, összefüggő rendszert képezve. A kapubehatók egységes szerkezeti megoldással, esztétikus képet mutatva épültek ki.

A projekt során megvalósult főbb létesítmények:

  • 2000 m árokburkolat
  • 120 db kapubejáró áteresz
  • 5 db hordalékfogó műtárgy