Paks, Kömlődi út záportározó


A Kömlődi út Paks város északkeleti végén, a Duna vonalát követő löszdomb mögötti völgyben található. A völgy észak – dél irányú, néhol szurdokszerűen összeszűkül, függőleges löszpartokkal határolva. Az utcában családi házas beépítés a jellemző.

A völgy belterületi szakaszán, az utcában a csapadékvizek levezetésére az útburkolat szolgál, amely vápás kialakítású. A burkolat két oldalán, vízlevezető medret képező, beton rézsűburkolat készült. A burkolat az utca déli végén található bukóaknába vezeti a vizeket. Az akna folytatásában Ø200 cm átmérőjű, vasbeton csatorna van kiépítve a 6-os főút és a vasúti pálya alatti átereszhez csatlakoztatva, amelyeken áthaladva a víz a Dunába jut.

Nagy záporok esetében a völgyben összegyűlt víz az útburkolaton hömpölygött 30-40 cm mélységben. A lezúduló víz ellehetetlenítette a gépkocsi közlekedést, és mivel a járda csak szakaszosan van kiépítve, ilyenkor gyalogosan sem lehetett közlekedni az utcában.

Az utcai csapadékvíz levezető rendszer tehermentesítése érdekében felvetődött egy záportározó létesítése, amely a levonuló árhullámokat csökkentené és  jól illeszkedne az utca vízlevezető rendszerébe.

A tervezett záportározó és kapcsolódó létesítményeinek engedélyezési és kiviteli terveit 2014-ben elkészítettük, melyet a Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt. kivitelezett.

A tervezett létesítmény az alábbi fő elemekből áll:

  • A tározótér földművei
  • A zsilipműtárgy a kapcsolódó vezérárkokkal
  • A bevezető és elvezető árkok és csatornák
  • A levezető vízmosás műtárgyai